Goirle, Riel en Breehees

De gemeente Goirle bestaat uit de kernen Goirle en Riel en het buurtschap Breehees. De gemeente heeft bijna 23.000 inwoners.Beide kernen hebben ieder hun eigen karakter en worden verbonden door schitterende natuurgebieden: de Regte Hei en het Riels Laag. Hier bevinden zich een zestal prehistorische grafheuvels. 
 
De naam Goirle komt voor in een verkoopakte van 26 juli 1292. Goirle is een grensgemeente. De Goirlenaar leefde aanvankelijk van de landbouw en zij hadden enkele stuks vee, met name geiten. Als bijverdienste maakte men thuis kaatsballen en later kwamen daar thuisweverijtjes bij. Daaruit zijn de textielfabrieken ontstaan, herrinneringen hiervan zijn nu nog aanwezig in het straatbeeld Van Besouw en Van Puijenbroek.
 
Riel is ook vanouds een boerengemeenschap. Een andere vorm van nijverheid waren de leerlooierijen, die ook nu nog in het straatbeeld terug te vinden zijn. Riel is na een gemeentelijke herindeling in 1997 aan Goirle toegevoegd.


This download is free, but we would like you to leave us your
email address so that we can keep in touch with you about new In Your Pocket guides.