Utrecht (Nederlands)

Tijdlijn Utrecht

share

47 – Castellum Traiectum
Rond het begin van de jaartelling breiden de Romeinen hun rijk uit naar de gebieden in de delta van de Rijn en de Elbe. In het jaar 47 besluit Keizer Claudius dat de Rijn de noordgrens van het rijk moet gaan vormen. De grens, ook wel Limes genoemd, wordt beschermd met forten of castella. Bij een doorwaadbare plaats langs de Rijn wordt het castellum Traiectum gebouwd, dat later zal uitgroeien tot de stad Utrecht.

695- Willibrord vestigt zich in Utrecht
In 695 vestigt de Angelsaksische missionaris Willibrord zich in Utrecht. Hij bouwt daar een aan Sint-Maarten gewijde stenen kerk  en sticht tevens een tweede kerk, de Sint-Salvator.  Willibrord, die door paus Sergius I tot bisschop van de Friezen was gewijd, probeert vanuit Utrecht de Friezen te kerstenen.  Als bisschopsstad groeide Utrecht nadien uit tot het belangrijkste geestelijke centrum van de noordelijke Nederlanden

857 – Vikingen vallen Utrecht aan
In 857 bereiken de Vikingen met hun plundertochten Utrecht. Bij hun aanval verwoesten ze de poorten en muren en vermoorden ze de burgers en geestelijken aan het hof van de bisschop. Zelf kan de bisschop ternauwernood ontsnappen en vlucht naar de Frankische koning Lothar Vikingen gebruiken Utrecht nadien als uitvalsbasis voor hun rooftochten in de omgeving.

1122 – Hendrik V bevestigd het stadrecht
In 1122 verblijft Keizer Hendrik V in Utrecht om te overleggen met de edelen en geestelijken. Enkele dagen na Pinksteren breken er echter gevechten uit tussen de keizerlijke garde en de dienstmannen van bisschop Godebald van Utrecht, waarbij doden vallen. Hendrik V, die Godebald gevangen zet, laat de burgers van Utrecht een eed van trouw afleggen. In ruil daarvoor bevestigt hij het stadsrecht van Utrecht.

1254 – Begin bouw Dom
In 1253 raakte de Romaanse Domkerk bij een grote stadsbrand zwaar beschadigd. Het kapittel van de Dom gaat niet over tot restauratie, maar besluit tot de bouw van een nieuwe, gotische, kerk. In 1254 legt Bisschop Hendrik van Vianden de eerste steen van de nieuwe Dom. De bouw ervan wordt onder andere betaald met een door paus Clemens verleende aflaat. Nadat het koor, de toren en het transept zijn gebouwd vertragen geldgebrek en reformatie de werkzaamhedenwerkzaamheden aan het schip. Eerst in 1520 wordt de Dom in 1520 voltooid.
 
1529 - Bouw Vredenburg

Nadat Keizer Karel V in 1528 het Sticht Utrecht had ingelijfd geeft hij opdracht tot de bouw van Vredenburg. Deze dwangburcht was bedoeld om de Utrechters in toom te houden en het gebied beter te kunnen beschermen tegen de Hertog van Gelre. Nadat de Spaanse troepen de burcht in 1577 na een beleg door Nederlandse opstandelingen hadden verlaten, werd het kasteel door de Utrechtse bevolking, die vreesde voor terugkeer van de Spanjaarden, afgebroken.

1579 – Unie van Utrecht
Op 23 januari vond in de kapittelzaal van de Dom van Utrecht de ondertekening plaats van de Unie van Utrecht. In dit verdrag, dat een reactie was op de Unie van Atrecht, kwamen een aantal gewesten en steden - waaronder Holland, Zeeland en Utrecht, Gent en Brugge - overeen om gezamenlijk op te trekken tegen de Spanjaarden. Daarnaast werden in de overeenkomst een aantal zaken geregeld op het gebied van godsdienst, defensie en belastingen, zodat het ook wel beschouwd wordt als een eerste versie van een latere grondwet.

1636 – Oprichting Universiteit van Utrecht
Hoewel de eerste plannen voor de oprichting van een universiteit in Utrecht al uit de late vijftiende eeuw dateren, duurt het nog tot de zeventiende eeuw voordat het stadsbestuur daadwerkelijk tot actie overgaat. In 1632 richt het stadsbestuur een ‘illustere school’  op, die vier jaar later tot Academie verheven wordt. De theoloog Voetius en de rechtsgeleerde Antonius Matthaeus zijn de eerste hoogleraren van de nieuwe Universiteit. In 1642 wordt een sterrenwacht toegevoegd, waarmee Utrecht, na Leiden, de oudste universitaire sterrenwacht ter wereld bezit.

1807 – Paleis van Lodewijk Napoleon
Nadat Napoleon Bonaparte in 1802 aan de macht is gekomen, stelt hij in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon aan als koning van het koninkrijk Holland. Aangezien Lodewijk ‘s-Gravenhage niet bevalt, verplaatst hij in 1807 zijn residentie naar Utrecht. Nadat de nodige huizen zijn gekocht, wordt begonnen met de bouw van het paleis dat Lodewijk in 1808 betrekt. Een jaar later vertrekt de koning alweer naar Amsterdam. Tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij de Universiteitsbibliotheek.

1945 – Bevrijding Utrecht
Nadat op 2 mei bekend is geworden dat Hitler dood is en de illegale radio op 4 mei meldt dat Nederland is bevrijd, gaan veel inwoners van Utrecht de straat op. Duitse militairen jagen de bewoners echter weer naar binnen, waarbij er ook geschoten wordt. Hoewel de Duitse commandant weigert de capitulatie te erkennen, trekken Britse en Canadese troepen uiteindelijk op 7 mei Utrecht binnen, waar ze door een juichende menigte worden opgewacht.

1973 – Opening Hoog-Catharijne
In 1962 besluit de gemeente dat de oude stationswijk niet voldoet aan de eisen van het moderne verkeer en vraagt het bedrijf Empeo om advies. Samen met de gemeente maakt Empeo een uitgewerkt plan voor een nieuw, verhoogd stationsplein met winkels, woningen, kantoren en parkeergarages. Nadat ook overeenstemming wordt bereikt met de Nederlandse spoorwegen wordt begonnen met de bouw van het nieuwe complex. In 1973 wordt Hoog-Catharijne - nu het oudste voorbeeld van een winkel- en kantoorcentrum in Nederland - officieel geopend door prinses Beatrix.
 
 

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more here. AGREE
Top