S-Hertogenbosch (Nederlands)

Geschiedenis

share

1185: De nederzetting die is ontstaan op de hoge zandgronden bij de samenloop van de rivieren de Aa en de Dommel krijgt tussen 1185 en 1196 van Hertog Hendrik I van Brabant stadsrechten. De stad wordt gesticht om het hertogdom Brabant te beschermen tegen de invallen uit Holland en Gelderland. De stad zal uitgroeien tot de vierde stad van het hertogdom Brabant.
1220: Buiten de stadsmuren van Den Bosch wordt begonnen met de bouw van een romaanse Kerk die is toegewijd aan de Evangelist Sint-Jan. In 1380 wordt op de plaats van de romaanse Sint-Jan gestart met de bouw van de gotische Sint-Jan die uiteindelijk in 1530 wordt voltooid. Nadat Den Bosch in 1559 door de paus wordt uitgeroepen tot Bisdom wordt de Sint-Jan verheven tot kathedraal. 
1318: Oprichting van de illustere Lieve Vrouwenbroederschap of Zwanenbroederschap, zo genoemd vanwege de zwaan die soms op het menu stond. Het genootschap dat aanvankelijk werd opgericht ter ere van Maria had een eigen kapel in de Sint-Jans kathedraal. De Zwanenbroederschap heeft door de jaren heen een groot aantal invloedrijke leden gekend waaronder Willem van Oranje, Jeroen Bosch en Koningin Beatrix.
1442: Op 26 november wordt met gelden uit de nalatenschap van Reinier van Arkel een gasthuis voor zinnelozen opgericht. Daarmee is het in de Hinthamerstraat gelegen Reinier van Arkel het oudste nog bestaande psychiatrische ziekenhuis in Nederland.
1450: Omstreeks dit jaar wordt Jheronimus van Aken geboren. Jheronimus Bosch zoals hij zichzelf later zal noemen was afkomstig uit een schildersfamilie en vervaardigde wereldberoemde werken als De Tuin der Lusten en Het Laatste Oordeel. De aan de markt wonende en werkende schilder overlijd in 1516.
1481: In 1481 roept Maximiliaan van Oostenrijk te 's-Hertogenbosch het veertiende kapittel van het Gulden Vlies bijeen. Deze zeer exclusieve orde was in 1430 opgericht ter verheerlijking van de ridderstand en verdediging van het geloof. Tijdens dit kapittel werd Philips de Schone, de zoon van Maximiliaan opgenomen als nieuwe ridder.
1566: In ’s-Hertogenbosch breekt op 22 augustus en 10 oktober de Beeldenstorm uit. Kloosters en kapellen worden aangevallen en met name het interieur van de Sint-Jan wordt ernstig beschadigd. Met behulp van de katholieke regering in Brussel wint de contrareformatie het pleit, veel hervormers verlaten de stad.
1579: In Den Bosch, dat aanvankelijk kiest voor onafhankelijkheid van Spanje, breken op 1 juli gevechten uit tussen voor en tegenstanders van de aansluiting bij de Unie van Utrecht waarbij 40 doden en 120 gewonden vallen. Nadat een dag later wordt gemeld dat de Spaanse veldheer Parma, na de verovering van Maastricht onderweg is naar Den Bosch, vluchten de calvinisten de stad uit.
1629: De stad die zeer lange tijd werd beschouwd als een onneembare vesting capituleert op 14 september voor het leger van Frederik Hendrik. De katholieke godsdienstuitoefening wordt verboden en de mannelijke katholieke geestelijken worden gedwongen de stad verlaten. Ook veel kunstwerken waaronder schilderijen van Bosch verdwijnen uit de stad.
1794: Na een beleg van drie weken capituleert de militaire gouverneur van de stad voor de Franse troepen onder leiding van Pichegru. De positie van de Katholieken verbetert hierdoor. Zo mogen zij weer deel uitmaken van het gemeentebestuur.
1874: De status van vestingstad wordt beëindigd. De stadswallen worden – in tegenstelling tot een groot aantal andere vestingsteden - vanwege de waterkerende functie niet afgebroken en blijven het gezicht van de stad bepalen.
1881: Op 17 december wordt de schilder Jan Sluijters geboren. Samen met Piet Mondriaan en Kees van Dongen was hij een van de meest vernieuwende Nederlandse Kunstenaars. In 1937 won hij tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs de prestigegeuze Grand Prix.
1944: Den Bosch Op 27 oktober wordt Den Bosch door soldaten van de 53e Welsh Division bevrijd. In de felle gevechten sneuvelden 144 Britse soldaten, 75 worden als vermist opgegeven en 270 raken gewond.
2005: Den Bosch wordt uitgeroepen tot vestingstad van Europa. De benoeming is te danken aan de grote inspanningen die de stad heeft verricht om de vestingwerken te restaureren. 

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more here. AGREE
Top