Tirana

About Tirana In Your Pocket; Lidhur me këtë udhëzues

more than a year ago
The Tirana In Your Pocket city guide is part of an international series of acclaimed city guides. Our guides are written for foreign travellers and residents, to provide honest, critical information that makes visiting the city easier. As a private and commercial initiative, this guide has been written and researched by a team of local and foreign travel guide experts. We appreciate any tips for improving the next issue, sent to publishing@landways.eu.

Udhëzuesi i qytetit Tirana In Your Pocket (‚Tirana në xhepin tuaj‘) është udhëzuesi i vetëm në gjuhën angleze që i dedikohet kryeqytetit të Shqipërisë, dhe është pjesë e një sërë udhëzuesve të njohur të qyteteve në mbarë Evropën. Udhëzuesit in your pocket janë dizajnuar për udhëtarët e huaj dhe banorët, por thjeshtë që të sigurojnë informata të sinqerta kritike që e bëjnë vizitën në qytet më të lehtë për të sapoardhurit. Si një iniciative private komerciale, Tirana In Your Pocket është shkruar dhe hulumtuar nga një ekip i ekspertëve vendor dhe të huaj të udhëzuesve të udhëtimit. E-mailet mund të dërgohen në publishing@landways.eu.

Publisher
Landways International
Rr. Themistokli Gërmenji shk.1, k.1, Tirana, Albania
Tel. +355 4 225 56 55
publishing@landways.eu
www.inyourpocket.com
© Landways International, 2022
Printed by Expo Vision Albania

Editorial
Editor-in-Chief Jeroen van Marle
Contributors Alexandra Lewis, Richard Schofield
Research Albina Caci, Arjeta Dyli, Salvador Senia
Advertising & Distribution Manager Semi Gjoni
Layout Küllike Johannson-Singer
Photos Jeroen van Marle
Map © Bashkia Tirana
Cover photo © Erich Mehrl, www.archivmehrl.de

Copyright notice
Text and photos copyright Landways International 2022. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, except brief extracts for the purpose of review, without written permission from the publisher and copyright owner.

Comments

Connect via social media
google sign in button
Leave a comment using your email This e-mail address is not valid
Please enter your name*

Please share your location

Enter your message*
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more here. AGREE
Top