Split

Marenda & Bevanda

more than a year ago
If your travels take you to the coast, to the Dalmatian towns and cities, to Split especially. If you end up at some tavern and if you see that at one of the tables sits a group that at the same moment are talking loudly and are chewing a mouthful of delicious food, do not be afraid - they are only eating marenda!
Marenda is not, what it may seem at first, just satisfying a person's need for food. It is a whole lot more, a populations habit, which you need to see through a window. Because, when a group of friends gather together, in the early morning, and sit down at a table with a full plate, it is difficult to discern whether they have gathered for the delicacies, or if they made their way around the delicacies in order to make their conversation more comfortable and friendlier, so that they can return back to their jobs easier, which they fled, for marenda, for a moment. However, the modern age has changed everything, and we fear that marenda will be put to an end.
Marenda to Dalmatians is what five o'clock tea is to the English. The time you spend waiting for marenda you're like a locked and loaded gun, whether you're a first grader who likes to eat, or a mature man. Marenda time could pay tribute to the modern world in which we live. Marenda has always taken place somewhere between ten o'clock in the morning and noon. By ten, let alone by noon, the working class would have starved a hundred times, and when this hunger is combined with Mediterranean casualness, then you can enjoy. You can still eat everything at this meal- from tripe and pašta fažol (Dalmatian beans with pasta), to polpeta u šugu (meatballs and sauce) and manistra usuvo (spaghetti and meat sauce), to boiled meat and fried sardines and even veal shank. Modern times, however, have moved the time of marenda. Today, there are less and less workers, the employed individual eats later and often eats alone, and there are less taverns and more restaurants. Delicacies are, however, the same, and tripe and fažol, and polpete u šugu and minestrone usuvo, and boiled meat and fried sardines, as well as veal shanks. Is marenda threatened to become extinct, when it is not protected as an intangible UNESCO good!?
Darko Baretić, eater and hedonist, overall connoisseur of food and wine, the author of "Plavuše bez kostiju" and a blue fish cook, which is largely eaten at marenda, is still not fearful even if everything is changing. Because, he says, the time to have marenda is important, but the marenda spirit is even more important! Marenda is not only about eating, marenda is about socializing. It's a group that binds a lot more than just food. The group is held together in a wondrous, intimate, and almost conspiratorial way, a group that has a sense of humor, the same joke, and with all that also loves rustic and homemade food. And if that is the case, then Baretić is right when he says that marenda can occur in spite of everything and at any hour, at the crack of dawn, as well as at midnight.
-The marenda spirit implies openness, socializing goodness. If you're not a good person, people will not have marenda with you. Only a good person can have marenda - says Baretić.
And that's the truth, and the most important thing you need to know about marenda. Only a good person can and knows how to have marenda. If you are this type do not hesitate when you see in a tavern a group which is enjoying their meal. In fact, they themselves will recognize in you that goodness and openness and good food, and will embrace you as their own. So that there
is tripe and pašta fažol, polpeta u šugu and manistra usuvo, boiled meat and fried sardines, and even veal shank.
And when you've already left for marenda, it is quite possible, if not mandatory, that along with your meal you will drink a bevanda. Yes, maybe some will think that mixing wine and water is blasphemy and a sin, but it is an ancient custom for farmers to dilute wine to quench their thirst. Today individuals know much more about good wine and they try not to dilute it as much. But, after marenda if you want to explore the cities and towns of Dalmatia, in the sun, it is not wise to drink strong Dalmatian wine. Drink bevanda and everything will seem different, better. Since, bevanda is also a part of Dalmatian "five o'clock tea." However, here we simply call it - marenda!

Marenda, bevanda to su cvita dva
Ako vas put nanese na obalu, u dalmatinske gradiće i gradove, U Split pogotovo, ako vas dovede do kakve konobe i ako vidite da za stolom sjedi društvo koje u isti tren glasno razgovara i slasno žvače dobar zalogaja, ne bojte se – oni samo marendaju!
Nije to, kako bi se možda kome moglo na prvu učiniti, goli ručavanje i puko zadovoljavanje ljudske potrebe da se prehrani. Marenda je puno više, kultna neka navika stanovnika što s prozora more vide. Jer, kad se društvo skupi, pa još u rano prijepodne, pa sjedne za stol uz pune tanjure, teško je razaznati jesu li se skupili radi delicija, ili su se skupilo oko delicija da bi im razgovor bio ugodniji i prijateljskiji taman da se mogu lakše vratiti svojim poslovima s kojih su, zbog marende, na tren pobjegli. Samo, moderno doba mijenja sve, pa je strah da će stati na kraj i marendi posve opravdana.
Marenda je Dalmatincima ono što je Englezu čaj u pet. Uru do marende čekaš k'o zapeta puška, bez obzira jesi li osnovnoškolac koji voli jesti, ili zreo muškarac. No, baš ta ura od marende, najprije bi mogla platit danak suvremenom svijetu u kojem živimo. Marenda je uvijek bila zakazana tu negdje između deset ujutro i podne. Do deset, a kamo li do podneva radnička klasa bi stoput ogladnjela, a kada se ta glad spoji s mediteranskom ležernošću, eto ti gušta. Pa se jelo, i još uvijek jede, svega; od tripica i paštafažola, preko polpeta u šugu i manistre usuvo, do lešo mesa i pofriganih srdela, ako već nije i kakav ozbiljniji pristup u igri poput, recimo, teleće koljenice. Moderno je vrijeme međutim pomaknulo sat od marendavanja. Danas je radnika sve manje, ona zaposlena čeljad jede kasnije i često jede sama, a konobe su sve manje konobe i sve više restorani. Delicije su, doduše, one iste, i tripice i fažol, i polpete u šugu i manistra usuvo, i lešo meso o pofrigana srdela, ako ne i ona koljenica teleća. Prijeti li onda marendi izumiranje, kad je već turistički djelatnici nisu zaštitili kao nematerijalno UNESCO-ovo dobro!?
Darko Barteić, izjelica i hedonist, svekoliki poznavatelj hrane i vina, autor knjige „Plavuše bez kostiju“ te kuharice plave ribe koja se o marendama uvelike troši, vjeruje kako straha ipak nema makar se mijenja sve. Jer, ističe on, važna je ura od marende, ali je još važniji onaj marendaški duh! Nije marenda samo puko jedenje. Marenda je društvo, ekipa koju veže puno više od same hrane, ekipa vezana na začudan intimistički, gotovo pa urotnički način, ekipa koja gaji isti osjećaj za humor, istu šalu i vic, a uz sve to voli hranu rustikalnu i domaću. A kada je tako onda ima Baretić pravo kad kaže da se marndavati može svemu usprkos i u bilo koji sat, u cik zore jednako kvalitetno kao i u ponoć.
- Marendaška spiza i marendaški duh podrazumijevaju otvorenost, druženje dobrotu. Ako nisi dobar čovik, neće ljudi s tobom marendavat. Samo dobar čovik može marendavat – kazuje Baretić.
I to je i istina i ono najvažnije što o marendi morate znati. Samo dobar čovjek može i zna marendavat. Ako ste od te vrste ne oklijevajte ni časa kad vidite u konobi društvo što blaguje. Zapravo, prepoznat će oni i sami u vas tu dobrotu i odanost druženju i dobroj hrani, pa vas prigrliti kao svoga. Taman da bude i tripica i paštafažola, polpeta u šugu i manistre usuvo, lešo mesa i pofriganih srdela, ako već nije i kakav ozbiljniji pristup u igri poput, recimo, teleća koljenica.
A kad ste već krenuli marendavat, lako je moguće, ako ne i obavezno, da će te uz jelo piti bevandu. Jest, možda će se nekom učiniti da je miješenje vina i vode hereza i grijeh i jest da je običaj prastar još od vremena kad su težaci razblaženim vinom samo gasili žeđ, jest i da današnja čeljad puno više zna o dobro vinu pa ga cijeni taman toliko da ga ni u ludilu ne razblažuje, ali da bi mogli nakon marende nastaviti dalje po suncu istraživati gradove i gradiće dalmatinske pametno je ne piti čisto, jako dalmatinsko vino. Žmul bevande i sve će se činiti drugačije, bolje. Jer i bevanda je dio onog dalmatinskog „čaja u 5“, samo što se on ovdje zove jednostavno - marenda!

By Siniša Pavić

Comments

Connect via social media
google sign in button
Leave a comment using your email This e-mail address is not valid
Please enter your name*

Please share your location

Enter your message*
Put our app in your pocket
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more here. AGREE
Top